Wie zijn wij?

Wie zijn wij

De Firma Schaap is sinds 1880 aktief als exporteur van melkvee. Tegenwoordig is de Firma Schaap onderdeel van de Schaap Agro Holland B.V. holding.

Zie de engelstalige site van de holding
en ook de eigen pagina van de Firma Schaap daar
voor meer informatie over onze bijna 130 jaar geschiedenis.

De BV v/h Firma Schaap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 01033260 0000

Ons kantoor is aan de Hearewei 157, 9035 EK in Dronrijp.

Interview met Jakob Dobben

Hoe heet je en hoe oud ben je?
Jakob Dobben en ben momenteel 58 jaar jong.

Wat heb je hiervoor gedaan?
Voordat ik bij Firma Schaap aan het werk kwam, werkte ik voor Europon in Garnwerd. Daarvoor bij Veehouderijbelangen Groningen.

Hoelang werk je al bij Schaap?
Ben bij Schaap werkzaam sinds september 1999.

Hoe ziet jou werkdag eruit?
Dagindeling op kantoor: invoer in de computer van gegevens die via inkoopbonnen, die mijn collega inkopers doormailen of faxen, aanvragen en controleren van stamboekgegevens op de export-certificaten bij CRV, dat kan tegenwoordig allemaal digitaal, verder meestal aanwezig bij de verlading(en) in de exportstal, waar ik namens Firma Schaap aanwezig ben als contactpersoon richting NVWA, na verlading de afrekening verwerken richting de veehandel/veehouders, ben ook wel “de boer op” om dieren in te kopen, ook wel met klanten.

Wat maakt jou werk interessant/aantrekkelijk?
Mijn werkzaamheden zijn zeer wisselend, ene keer is het druk en een andere week is het “te” rustig. Wat ik ook mooi vind van mijn werk zijn de vele contacten die je op doet, zowel via telefoon als in het veld.

Vertel eens een anekdote?
Met buitenlandse klanten aan het reizen. Die namen zelf bij elk aangekocht dier een “borrel”. Ook wilden ze graag dat ik ook een nam. Maar ja, ik moest wel rijden de gehele dag! ‘S avonds voor het eten maar een genomen, was alles weer OK, een tevreden klant!

Heb je een tip voor veehouders die aan Schaap leveren?
Exportvee kun je altijd aan Firma Schaap leveren, de afwikkeling is altijd vlot en correct.

Wat zijn je hobby’s, interesses?
In mijn vrije tijd ben ik veel op het voetbalveld te vinden, bij SC Berlikum, waar ik een bestuursfunctie heb. Regel o.a. de scheidsrechters voor de afdeling senioren/dames + ik bezoek SC Cambuur Leeuwarden bij de thuiswedstrijden met enige regelmaat.

Interview met Gerben v.d. Vliet, werkzaam vanaf 13-05-13 bij Firma Schaap

Wat is jouw functie bij Firma Schaap?
Ik ben de opvolger van Pier Eringa als functie inkoper van vee voor de export.
Hiervoor ga ik bij boeren langs om te beoordelen of het vee voldoet aan de eisen welke de klant vraagt.

Waar haal je al die koeien vandaan?
Dat gaat vaak via de veehandelaren. En die handelaren ken je. Daarvoor heb je een netwerk opgebouwd. In overleg met hun maak je een planning om de dieren te zien. Dit kan bij melkveehouders zijn maar ook bij opfokbedrijven.

Inkoop alleen in Nederland?
Nee niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland. In Duitsland gaat dat via de stamboeken. De buitendienstmedewerkers daar onderhouden de contacten met de boeren en weten welk aanbod waar staat. Aan de hand daarvan maken ze een programma welke boeren we gaan bezoeken.

Hoe leer je om een koe goed te beoordelen?
Dat leer je in de praktijk. Daar is niet echt een opleiding voor. Mijn vader is veehandelaar dus van jongs af aan ben ik ermee opgegroeid. Daarnaast heb ik naast school bij verschillende boeren gewerkt en ook in het buitenland.

Ben je vaak alleen op inkoop of met klanten?
Beide. Als ik alleen ga dan heeft de klant ons opdracht gegeven om vee uit te zoeken. En anders gaat de klant zelf mee op selectie. De klanten komen vanuit veel verschillende landen. Ze blijven hier dan en gaan mee op inkoop totdat de order vol is en gaan dan weer. Dat kan soms wel een paar dagen of een week duren, afhankelijk van de order.

Hoe communiceer je dan? In welke taal en lukt dat altijd?
Met klanten eigenlijk altijd in het Engels en dat gaat prima.

Wat zijn je ervaringen tot nu toe bij Firma Schaap?
Het is leuk werk. Korte lijnen. Afwisselend, er is geen dag hetzelfde. Je ontmoet iedere keer weer andere mensen. Je bent veel onderweg en de vrijheid in de functie vind ik ook prettig.
Het is wel hollen of stilstaan en daar moest ik wel aan wennen. De ene week ik het rustig en de andere week kom je uren tekort!
En als de stal in Hijlaard, dat is de stal waar al onze koeien verzameld worden, dan weer volstaat, dat is een prachtig gezicht!